Κοσμήματα|Δαχτυλίδια

κόσμος...
κοσμώ...
κόσμημα...
Almost true- Δαχτυλίδι | Δαχτυλίδια
D151- Ορείχαλκος, χρωστικές, ασήμι, pvc.
Almost true- Δαχτυλίδι | Δαχτυλίδια
D151b- Ορείχαλκος, χρωστικές, ασήμι.
Almost true- Δαχτυλίδι | Δαχτυλίδια
D152- Ασήμι ή επαργυρωμένος ορείχαλκος, χρωστικές, PVC.
Almost true- Δαχτυλίδι | Δαχτυλίδια
D155- Ορείχαλκος, ασήμι, pvc, χρωστικές.
Almost true- Δαχτυλίδι | Δαχτυλίδια
D156- Ορείχαλκος, pvc, χρωστικές, ασήμι, φύλλο χρυσού 22Κ.
Interlaced II - Δαχτυλίδι | Δαχτυλίδια
D143 Ασήμι ή ορείχαλκος, ρουθήνιο, μαργαριτάρι.
Interlaced II - Δαχτυλίδι | Δαχτυλίδια
D147 Ασήμι ή ορείχαλκος, ρουθήνιο.
Interlaced II - Δαχτυλίδι | Δαχτυλίδια
D148-Ασήμι ή επαργυρωμένος ορείχαλκος, λευκό ασήμι.
Interlaced II - Δαχτυλίδι | Δαχτυλίδια
D149-Ασήμι ή διπλά επιχρυσωμένος ορείχαλκος, διπλά επιχρυσωμένο ασήμι, citrine stone.
Interlaced II - Δαχτυλίδι | Δαχτυλίδια
D150-Ασήμι ή ορείχαλκος, ρουθήνιο.
Corrosion-Corruption - Δαχτυλίδι | Δαχτυλίδια
CO1 Ασήμι, PVC, διπλή επιχρύσωση, χρωστικές.
Corrosion-Corruption - Δαχτυλίδι ΙΙ | Δαχτυλίδια
CO7 Ασήμι, PVC, διπλή επιχρύσωση, χρωστικές.
Corrosion-Corruption - Δαχτυλίδι ΙΙI | Δαχτυλίδια
CO8 Ασήμι, PVC, διπλή επιχρύσωση, φύλλο χρυσού 22Κ, χρωστικές.
Dissolution | Δαχτυλίδια
ER3 PVC, ασήμι, φύλλο χρυσού 22Κ, υγρός χρυσός, οξείδωση.
Erosion | Δαχτυλίδια
ER11 PVC, ασήμι ή μπρούτζος, φύλλο ασήμι, pigment.
Laced swarm | Δαχτυλίδια
D129 Ασήμι ή μπρούτζος. Διπλή επιχρύσωση.
Laced swarm | Δαχτυλίδια
D130 Ασήμι ή επαργυρωμένος μπρούτζος.
Laced swarm | Δαχτυλίδια
D131 Ασήμι, φύλλο χρυσού 22Κ, pigment.
Laced swarm | Δαχτυλίδια
D132 Ασήμι ή μπρούτζος. Διπλή επιχρύσωση.
Laced swarm | Δαχτυλίδια
D133 Ασήμι ή επαργυρωμένος μπρούτζος.
Laced swarm | Δαχτυλίδια
D134 Ασήμι, φύλλο χρυσού 22Κ, pigment.
Laced swarm | Δαχτυλίδια
D135 Ασήμι ή μπρούτζος, φύλλο χρυσού 22Κ, pigment.
Laced swarm | Δαχτυλίδια
D136 Ασήμι ή μπρούτζος. Διπλή επιχρύσωση.
Laced swarm | Δαχτυλίδια
D137 Ασήμι ή επαργυρωμένος μπρούτζος.
Laced swarm | Δαχτυλίδια
D138 Ασήμι, φύλλο χρυσού 22Κ, pigment.
Laced swarm | Δαχτυλίδια
D139 Ασήμι ή μπρούτζος, φύλλο χρυσού 22Κ, pigment.
Laced swarm | Δαχτυλίδια
D140 Ασήμι ή μπρούτζος. Διπλή επιχρύσωση, σιτρίν.
Laced swarm | Δαχτυλίδια
D141 Ασήμι, φύλλο χρυσού 22Κ, μαργαριτάρι, pigment.
Laced swarm | Δαχτυλίδια
D142 Ασήμι ή μπρούτζος, φύλλο χρυσού 22Κ, μαργαριτάρι, pigment.
Ιθάκη | Δαχτυλίδια
D116B2 Ασήμι ή μπρούτζος. Διπλή επιχρύσωση, οξείδωση.
Ιθάκη | Δαχτυλίδια
D116B3 Ασήμι ή επαργυρωμένος μπρούτζος. Διπλή επιχρύσωση.
Ιθάκη | Δαχτυλίδια
D116B4 Ασήμι ή μπρούτζος. Διπλή επιχρύσωση.
Ιθάκη | Δαχτυλίδια
D116B5 Ασήμι, φύλλο χρυσού 22Κ, pigment.
Κρήτη | Δαχτυλίδια
D100 Οξειδωμένος μπρούτζος ή ασήμι.
Κρήτη | Δαχτυλίδια
D101  Ασήμι ή επαργυρωμένος μπρούτζος.

Κρήτη | Δαχτυλίδια
D102 Επιχρυσωμένος μπρούτζος ή ασήμι.

Κρήτη | Δαχτυλίδια
D102BL  Ασήμι, φύλλο χρυσού 22Κ, pigment.
Αθήνα | Δαχτυλίδια
D103 Οξειδωμένος μπρούτζος ή ασήμι, ασήμι, πέρλες.
Αθήνα | Δαχτυλίδια
D104 Επαργυρωμένος μπρούτζος ή ασήμι, επιχρυσωμένο ασήμι, πέρλες.
Αθήνα | Δαχτυλίδια
D105 Επιχρυσωμένος μπρούτζος ή ασήμι, επιχρυσωμένο ασήμι.
Ιθάκη | Δαχτυλίδια
D106 Οξειδωμένος μπρούτζος ή ασήμι.

Ιθάκη | Δαχτυλίδια
D107 Επαργυρωμένος μπρούτζος ή ασήμι.

Ιθάκη | Δαχτυλίδια
D108 Επιχρυσωμένος μπρούτζος ή ασήμι.

Ιθάκη | Δαχτυλίδια
D108BL Ασήμι, φύλλο χρυσού 22Κ, pigment.
Ιθάκη | Δαχτυλίδια
D108BL2 Ασήμι, φύλλο χρυσού 22Κ, pigment.
Ιθάκη | Δαχτυλίδια
D109 Chevalier. Οξειδωμένος μπρούτζος ή ασήμι. Επιχρυσωμένος μπρούτζος ή ασήμι.

Ιθάκη | Δαχτυλίδια
D110 Chevalier. Επαργυρωμένος μπρούτζος ή ασήμι.

Ιθάκη | Δαχτυλίδια
D111 Chevalier. Επιχρυσωμένος μπρούτζος ή ασήμι.
Ιθάκη | Δαχτυλίδια
D111BL Chevalier. Ασήμι, φύλλο χρυσού 22Κ, pigment.
Ιθάκη | Δαχτυλίδια
D114BL Chevalier. Ασήμι, φύλλο χρυσού 22Κ, pigment.
Ιθάκη | Δαχτυλίδια
D115 Οξειδωμένος μπρούτζος ή ασήμι, επιχρυσωμένος μπρούτζος ή ασήμι. Δαχτυλίδι σχεδιασμένο για τον δείκτη.
Ιθάκη | Δαχτυλίδια
D116 Οξειδωμένος μπρούτζος ή ασήμι, επιχρυσωμένος μπρούτζος ή ασήμι. Δαχτυλίδι σχεδιασμένο για τον δείκτη.
Ιθάκη | Δαχτυλίδια
D117 Επιχρυσωμένος μπρουτζος ή ασήμι. Δαχτυλίδι σχεδιασμένο για τον δείκτη.
Ios | Δαχτυλίδια
D118 Chevalier. PVC, επιχρυσωμένος μπρούτζος ή ασήμι, πέρλα.

Ios | Δαχτυλίδια
D119 Chevalier. PVC, οξειδωμένος μπρούτζος ή ασήμι, φύλλο χρυσού 22Κ, πέρλα.

Ios | Δαχτυλίδια
D120 Chevalier. PVC, επαργυρωμένος μπρούτζος ή ασήμι, πέρλα.

Ios | Δαχτυλίδια
D121 PVC, οξειδωμένος μπρούτζος ή ασήμι, φύλλο χρυσού 22Κ. Δαχτυλίδι σχεδιασμένο για τον δείκτη.Ios | Δαχτυλίδια
D123 PVC, επαργυρωμένος μπρούτζος ή ασήμι.
Ios | Δαχτυλίδια
D128 PVC, επιχρυσωμένος μπρούτζος ή ασήμι, φύλλο χρυσού 22Κ.